Online systém

Naši zákazníci majú k dispozícii prehľadný online systém, kde si vedia spravovať svoje zásielky, nastaviť oprávnené osoby na vyzdvihnutie pošty, a mnohé ďalšie.

Založenie s.r.o. krok za krokom

Založenie s.r.o. predstavuje prvý krok k podnikaniu. Spoločnosti s ručením obmedzeným alebo tzv. eseročky patria k najobľúbenejším formám podnikania na Slovensku. Viete, ako založiť s.r.o.? Aké podmienky spĺňať a aký je postup pre jej založenie? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame stručný návod.

Prečo je s.r.o. tak obľúbená?

Na Slovensku je jednou z najčastejších foriem podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným, tiež známa ako s.r.o. Táto forma podnikania je obľúbená pre svoju flexibilitu, obmedzenú zodpovednosť a profesionálny imidž, ktorý prináša. Ale ako presne prebieha proces zakladania s.r.o.? Aké sú výhody a možné úskalia? A existujú aj iné alternatívy? V tomto článku sa pokúsime poskytnúť odpovede na tieto otázky a ponúknuť ucelený pohľad na založenie s.r.o. na Slovensku.

Pre svoju novozaloženú firmu budete potrebovať registračné sídlo.

 

S MojeSidlo.sk môžete získať pre vaše podnikanie adresu:

 • virtuálne sídlo Bratislava - v mestských častiach Rača, Ružinov, Staré Mesto, Petržalka a Karlova Ves,
 • virtuálne sídlo Nitra - v mestskej časti Staré Mesto,
 • virtuálne sídlo Košice - v mestskej časti Západ.

Nezáväzne objednať registračné sídlo

Ako založiť s.r.o.? Postup v 6 krokoch

#1 Preverte si, či spĺňate podmienky na založenie s.r.o.

Ak už máte jasné, kto budú spoločníci a konatelia vo vašej eseročke, preverte si, či každý z nich spĺňa podstatné podmienky. Spoločníkom s.r.o. môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na krajinu a vek, nesmie byť však vedený v registri exekúcií ani byť dlžníkom daňového úradu a sociálnej poisťovne. Pre založenie s.r.o. musí konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným:

 • mať vek viac ako 18 rokov,
 • byť spôsobilý na právne úkony,
 • byť občanom SR, EÚ alebo krajín OECD, prípadne mať prechodný pobyt na Slovensku,
 • nebyť vedený v registri exekúcií,
 • byť bezúhonný.

Konateľom nemôže byť človek, ktorý spáchal ekonomický alebo hospodársky trestný čin. Pri úmyselných trestných činoch živnostenský úrad skúma, o aký trestný čin išlo.

 

Okrem konateľov a spoločníkov určujete aj výšku vkladov, správcu vkladu a zodpovedné osoby v s.r.o. Základné imanie s.r.o. tvoria vklady jednotlivých spoločníkov a jeho minimálna výška je 5 000 eur. Na založenie s.r.o. musí byť výška vkladu každého spoločníka aspoň 750 eur, pričom počet spoločníkov je zákonom limitovaný na maximálne 50.

#2 Definujte predmet podnikania

Založenie s.r.o. si vyžaduje stanovenie oblasti podnikania ešte predtým, ako definitívne pristúpite k tomuto kroku. Pre činnosti, v ktorých bude vaša eseročka podnikať, totiž potrebujete získať živnostenské oprávnenie. Aj pre vás teda platia podmienky, ktoré sme spísali v článku o založení živnosti. Na prevádzkovanie činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným potrebujete živnostenské oprávnenie na jednotlivé predmety činnosti, o ktoré požiadate na živnostenskom úrade alebo elektronicky.

Čítajte aj: Založenie živnosti krok za krokom

#3 Vyberte si sídlo podnikania

Založenie s.r.o. zahŕňa aj nutnosť mať pre zápis do obchodného registra určené sídlo. Sídlo je jedným zo základných identifikačných údajov spoločnosti a ste povinný ho uvádzať na všetkých svojich obchodných dokladoch. K zriadeniu sídla budete potrebovať list vlastníctva alebo súhlas vlastníkov a nájomnú zmluvu, ak si priestory prenajímate. Pri založení s.r.o. môžete zvážiť aj alternatívnu - a zároveň veľmi efektívnu možnosť, ktorou je založenie tzv. virtuálneho sídla.

 

Virtuálne sídlo dokáže podporiť dôveryhodnosť vašej firmy, a navyše so sebou prináša úsporu finančných nákladov a množstvo ďalších benefitov vrátane prijímania a evidencie prijatej pošty.

Nezáväzne objednať registračné sídlo

#4 Vyberte si vhodný názov

Obchodným menom s.r.o. je názov, pod ktorým spoločnosť vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Vymyslieť meno pre vašu firmu nie je len banalita, ktorú vybavíte rýchlo a bez rozmyslu. Pre výber názvu firmy existuje množstvo pravidiel a je to samostatná veľká téma, o ktorej sme podrobne písali v článku Správny názov firmy je dôležitý. Ako ho vybrať?

Náš tip: V prípade, že si registrujete spoločnosť cez našu službu MojeSidlo.sk, existenciu názvu v obchodnom registri preveríme za vás.

#5 Pripravte si potrebné dokumenty na založenie s.r.o.

Pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra si pripravte:

 1. zakladateľskú listinu,
 2. spoločenskú zmluvu,
 3. vyhlásenie jediného spoločníka,
 4. vyhlásenie zakladateľa,
 5. podpisový vzor konateľov,
 6. stanovy, ak boli prijaté.

#6 Založenie s.r.o. online

Čaká vás ešte podanie návrhu na zápis do obchodného registra. Už od roku 2020 je možné zapísať s.r.o. len elektronicky cez portál Slovensko.sk. Budete k tomu potrebovať tiež elektronický podpis, ktorým zároveň podpíšete požadované dokumenty. Najskôr však vyplňte elektronický formulár návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Pripojte k nemu všetky požadované dokumenty a uhraďte poplatok vo výške 150 eur.

 

Po splnení všetkých podmienok zapíše registrový súd vašu novú spoločnosť spravidla do 2 pracovných dní. Odo dňa zapísania s.r.o. do obchodného registra vaša spoločnosť právne existuje.

Poznámka: Od 1.2.2023 zákon pre vybrané spoločnosti s ručením obmedzeným umožňuje aj založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom. Ide v podstate o online proces registrácie spoločnosti v rámci jedného konania. Takýto zjednodušený spôsob je zatiaľ možný len pre spoločnosť s ručením obmedzeným a podnik alebo organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v novele Obchodného zákonníka.

#7 Zaregistrujte sa na daňovom úrade a v sociálnej a zdravotnej poisťovni

 1. 1. Registrácia na daňovom úrade:

  • Po založení s.r.o. a zápise do obchodného registra je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade. Tento proces sa môže líšiť v závislosti od špecifických okolností spoločnosti, ale vo všeobecnosti zahŕňa iba podanie príslušných formulárov a dokumentov.
  • Po zaregistrovaní firmy na daňovom úrade získa vaša spoločnosť identifikačné číslo pre daň (DIČ). Ak plánujete obchodovať v rámci Európskej únie, môžete požiadať aj o pridelenie IČ DPH.
 2. 2. Registrácia do Sociálnej poisťovne:

  • Ak je konateľom spoločnosti fyzická osoba, ktorá nemá iný zdroj príjmu a je v spoločnosti zamestnaná, je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne. Ak je konateľ len spoločníkom a nie je zamestnancom, nie je povinný sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne.
 3. 3. Registrácia do zdravotnej poisťovne:

  • Podobne ako v prípade sociálnej poisťovne, ak je konateľ zamestnancom spoločnosti, je potrebné ho prihlásiť do zdravotnej poisťovne. Ak je konateľ len spoločníkom a nie je zamestnancom, nie je povinný sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne.

Zakladanie s.r.o. je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a porozumenie právnym a obchodným aspektom podnikania. S dobrým plánom, správnymi informáciami a trochou odhodlania môže byť založenie vlastnej spoločnosti prvým krokom na ceste k podnikateľskému úspechu. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre založenie s.r.o., založenie živnosti alebo ready-made spoločnosť, kľúčom je vybrať si formu podnikania, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a cieľom.

 

Zdroje:

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky