Založenie firmy

Založenie firmy si vyžaduje vynaloženie určitých finančných prostriedkov. Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Aký je poplatok za založenie firmy s.r.o.?

Náklady na kompletné založenie spoločnosti sú v rozmedzí od 150 – 500 eur. Cena za založenie firmy sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je napríklad právna pomoc, notársky poplatok, poradenstvo a podobne.

Čítajte aj: Založenie s.r.o. krok za krokom

Založenie-firmy

 

Pamätajte, že každý podnik potrebuje pre svoje činnosti sídlo spoločnosti. Spoločnosť MojeSidlo.sk, ktorá pôsobí už od roku 2012, je na tomto poli lídrom. Ako popredný poskytovateľ virtuálnych sídiel na Slovensku sa radíme na prvú priečku v počte aktívnych zákazníkov v tejto oblasti. So silným postavením na trhu a rozsiahlym zákazníckym portfóliom sa MojeSidlo.sk stalo ikonou v oblasti virtuálnych sídiel v našej krajine. Pre svoje sídlo firmy si zvoľte dôveryhodného partnera, ktorý vám poskytne podporu v každom kroku.

Zápis spoločnosti do ORSR

Hlavným nákladom je súdny poplatok. Na založenie firmy je totiž potrebné vyplniť návrh na zápis do obchodného registra SR, za čo si registrový súd účtuje poplatok. Od 1.10.2020 môžete podať návrh na zápis do obchodného registra iba elektronicky s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Papierové návrhy bolo možné podávať len do 30.9.2020.

 

Zápis do obchodného registra je možné zrealizovať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM). Úkony JKM na Slovensku vykonávajú okresné úrady a ich odbory živnostenského podnikania. Všeobecná povinnosť je, že zápisy do obchodného registra musia byť vykonané elektronicky, JKM preto poskytuje možnosť doručenia návrhu na zápis elektronicky na príslušný register.

 

Na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky nájdete viac informácií k podaniu na obchodný register prostredníctvom JKM. Medzi najčastejšími otázkami hľadajte "Aký je postup na podanie do obchodného registra realizované prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM)?"

Náš tip: Ak žiadate o zápis do obchodného registra prostredníctvom JKM, máte možnosť súčasne požiadať aj o službu registrácie vašej spoločnosti na daňovom úrade.

Založenie firmy: cena za zápis do ORSR

Podľa zákona o súdnych poplatkoch, konkrétne v prílohe "Sadzobník súdnych poplatkov" v časti I., položke 17. a v časti II., položke 24b a 24c, je ustanovená sadzba súdneho poplatku týkajúca sa vecí obchodného registra nasledovne:

  • súdny poplatok za zapísanie firmy do obchodného registra SR: 150 eur

Ako môže byť založenie firmy výhodnejšie?

Založenie firmy si vyžaduje stanovenie predmetov podnikania, teda vymedzenie, v akých oblastiach bude firma podnikať. Na tieto činnosti potrebujete získať živnostenské oprávnenie. Z hľadiska šetrenia nákladov je tento krok najvýznamnejší a dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky.

 

Klasické "papierové" ohlásenie živnosti je spoplatnené sumou 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú a viazanú živnosť. Pri elektronickom podaní neplatíte za voľné živnosti nič a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť 7,5 eur. Elektronické podanie vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Čítajte aj: Založenie živnosti - poplatky

Aké ďalšie poplatky sú spojené so založením firmy?

Založenie firmy vyžaduje v niektorých prípadoch aj návštevu notára a overenie niektorých dokumentov, napríklad kópiu živnostenského oprávnenia, zakladateľskú listinu, vyhlásenie jediného spoločníka a podobne. Množstvo potrebných úradne overených dokumentov závisí práve od spôsobu podania žiadosti na zápis firmy. Pri elektronickom zápise je samozrejme vyžadovaných menej úradne overených dokumentov, a s tým sú spojené aj nižšie náklady na notára.

 

Ak nemáte skúsenosti so zakladaním firmy, môžete v niektorých prípadoch potrebovať aj právne poradenstvo. Cena za takéto služby môže byť odlišná v závislosti od konkrétnych faktorov.

Založenie firmy online vám ušetrí čas aj peniaze

V dnešnej dobe je tiež trendom zakladať s.r.o. prostredníctvom spoločností, ktoré sa špecializujú na predaj a zakladanie firiem. Okrem prijateľnej ceny, okolo 250 eur, vám odpadajú aj ďalšie poplatky za notársky overené podpisy a taktiež celá administratíva. Všetko potrebné zariadia za vás.

Medzi hlavné výhody, ak chcete založenie firmy riešiť online, štandardne patrí:

  • nemusíte nikam chodiť, založenie firmy vybavíte z pohodlia domova
  • dokumenty potrebné na založenie spoločnosti pripravia za vás na základe vyplneného online formulára
  • spracovanie všetkých potrebných dokumentov na živnostenský register
  • v cene sa už štandardne nachádza poplatok za zápis do obchodného registra (150 eur)
  • ak by nastal akýkoľvek problém, máte spoločnosť so skúsenosťami, na ktorú sa viete obrátiť

Náš tip: Ešte jednoduchšou formou, ako je založenie firmy, je kúpa ready made spoločnosti.

Zdroje:

  • Zákon č. 71/1992 Z.z. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
  • MSSR obchodný register – Najčastejšie otázky
  • slovensko.sk Registrácia právnickej osoby

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Ready made s.r.o.

Predstavujte si, že stojíte na prahu nového podnikateľského projektu. Máte nápad, vášeň a chuť uspieť. Avšak zložitý proces zakladania firmy môže vaše nadšenie rýchlo ochladiť. Aj pre takéto situácie existuje riešenie – ready made s.r.o., predpripravená spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je ideálnym štartovacím bodom pre vaše podnikanie.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky