Sídlo za polovicu

Zákazníci, ktorí majú nás Trvalý pobyt, si u nás môžu objednať službu Registračné sídlo s 50% zľavou.

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Živnosť a živnostenské oprávnenie

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Podľa tohto zákona je živnosť sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku. Založenie živnosti musí byť uskutočnené v súlade s týmto zákonom.

Založenie živnosti zahŕňa aj určenie miesta podnikania.

 

S MojeSidlo.sk môžete získať pre vaše podnikanie adresu:

 • virtuálne sídlo Bratislava - v mestských častiach Rača, Ružinov, Staré Mesto, Petržalka a Karlova Ves,
 • virtuálne sídlo Nitra - v mestskej časti Staré Mesto,
 • virtuálne sídlo Košice - v mestskej časti Západ.

Nezáväzne objednať registračné sídlo

Živnosť môžete prevádzkovať, ak ste fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ktorá spĺňa všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť) a iné podmienky ustanovené živnostenským zákonom.

 

Založenie živnosti - podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť si môžete založiť živnosť:

 • remeselnú – podmienkou pre jej získanie je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 • viazanú – živnosť viazaná na splnenie špecifických podmienok a dosiahnutia odbornej spôsobilosti,
 • voľnú – živnosti, ktoré nespadajú pod remeselné alebo viazané živnosti; na jej prevádzkovanie stačí splniť všeobecné podmienky.

Ak plánujete založenie živnosti, predmet podnikania je prvoradý. Preto si podmienky pre činnosti, ktoré chcete vykonávať, zistite vopred. Ak chcete podnikať v oblasti, pre ktorú nespĺňate podmienky, môžete za týmto účelom ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Ako založiť živnosť?

#1 Vyberte si miesto podnikania

Miesto podnikania je spravidla v mieste trvalého bydliska živnostníka, ale nie je to nutné. Ak si chcete dať zapísať určitú adresu, musíte mať k nehnuteľnosti vlastnícke alebo užívacie právo. Založenie živnosti zahŕňa aj doloženie týchto informácií. Ak je nehnuteľnost vaša, nemusíte splniť žiadne špeciálne podmienky. Ak by malo byť sídlo v prenajatej nehnuteľnosti, potrebujete doložiť súhlas na jeho zriadenie.

Čítajte aj: Miesto podnikania pre živnostníkov

Ako živnostník v mnohých prípadoch oceníte možnosť uviesť ako miesto podnikania virtuálne sídlo. Je to adresa, ktorú môžete využívať na doručovanie pošty bez toho, aby ste sa tam fyzicky zdržiavali.

Nezáväzne objednať registračné sídlo

#2 Ohláste živnosť osobne alebo online

Založenie živnosti pokračuje ohlásením živnosti na príslušnom okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania, ktorý je príslušný pre miesto vášho trvalého bydliska alebo sídla. Živnosť môžete ohlásiť osobne alebo elektronicky.

 • Ohlásenie živnosti osobne

   

  Pri návšteve tzv. jednotného kontaktného miesta budete potrebovať:

  • vyplnené tlačivo na ohlásenie viazanej, remeselnej, voľnej živnosti, ktoré nájdete na stránke ministerstva vnútra – sú rôzne pre fyzickú a pre právnickú osobu;
  • doklady týkajúce sa odbornej spôsobilosti (pri viazaných a remeselných živnostiach);
  • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa podnikania odlišná od miesta bydliska.
 • Založenie živnosti online

   

  Ohlásenie živnosti môžete vykonať aj online prostredníctvom elektronickej služby Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti na portáli Slovensko.sk.

   

  Budete pritom potrebovať občiansky preukaz s elektronickým čipom, čítačku čipových kariet a príslušné softvérové vybavenie.

Založenie živnosti

Doklady na ohlásenie živnosti sú v zásade rovnaké ako pri osobnom ohlásení. Tlačivo však vyplníte elektronicky a doklady týkajúce sa odbornej spôsobilosti a oprávnenie užívať nehnuteľnosť priložíte ako naskenovanú a elektronickým podpisom podpísanú prílohu.

Počkajte na rozhodnutie úradu

Po doručení živnostenského ohlásenia úrad skontroluje splnenie všetkých podmienok na založenie živnosti a rozhodne o jej udelení. Tento proces môže trvať niekoľko dní až týždňov.

#3 Zaregistrujte sa na daňovom úrade a v sociálnej a zdravotnej poisťovni

Po založení živnosti budete musieť už ako živnostník platiť dane a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Po získaní živnosti je potrebné, aby ste sa zaregistrovali na príslušných úradoch.

 1. 1. Registrácia na daňovom úrade:

  • Založenie živnosti nekončí len získaním živnostenského oprávnenia, musíte sa tiež zaregistrovať na daňovom úrade, ktorý je príslušný podľa vášho bydliska alebo sídla podnikania.
  • Pri registrácii získate identifikačné číslo pre daňové účely (IČ DPH), ktoré budete používať pri komunikácii s daňovým úradom a pri daňovom priznaní.
  • Ak vaše ročné tržby presahujú stanovený limit (pre rok 2022 je to 49 790 €), budete musieť požiadať aj o registráciu pre platiteľa DPH. To znamená, že budete platiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na tovar a služby, ktoré predávate, a môžete si uplatniť nárok na odpočet DPH za nákupy súvisiace s vašou živnosťou.
 2. 2. Registrácia do sociálnej poisťovne:

  • Ako živnostník ste povinný odvádzať odvody na sociálne poistenie (dôchodkové, nemocenské a nezamestnanostné poistenie).
  • Zaregistrujte sa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa vášho bydliska alebo sídla podnikania.
  • Na základe vašej registrácie budete mesačne dostávať výmery s výškou odvodov, ktoré musíte zaplatiť.
 3. 3. Registrácia do zdravotnej poisťovne:

  • Ako živnostník ste povinný platiť aj odvody na zdravotné poistenie.
  • Zaregistrujte sa v zdravotnej poisťovni, v ktorej ste poistený ako fyzická osoba. Po registrácii vám poisťovňa oznámi výšku mesačných odvodov na zdravotné poistenie.
  • Odvody na zdravotné poistenie budete platiť mesačne na účet vašej zdravotnej poisťovne.

Dôležité je sledovať termíny a splniť všetky povinnosti, aby ste predišli sankciám a pokutám. Pravidelná komunikácia s úradmi a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek je nevyhnutnou súčasťou živnostenského podnikania.

Založenie živnosti - poplatky

Poplatky, ktoré zaplatíte za ohlásenie živnosti, závisia od toho, či si živnosť založíte osobne alebo elektronicky. Ako je zrejmé z nasledovného prehľadu, pri založení živnosti online výrazne ušetríte:

Typ živnostiOsobneOnline
voľná živnosť 5 eur 0 eur
remeselná živnosť 15 eur 7,50 eur
viazaná živnosť 15 eur 7,50 eur

Poplatky za ohlásenie živnosti

Zdroj: Minv.sk

Pozor: poplatok musíte prerátať počtom položiek v rámci živnosti.

Založenie živnosti: Tipy na záver

Úspešné podnikanie si vyžaduje nielen splnenie formálnych požiadaviek, ale aj neustále zlepšovanie a rozvoj.

 

Sledujte trendy vo svojom odvetví, vzdelávajte sa a nebojte sa inovácií. Flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam sú kľúčom k dlhodobej prosperite vašej živnosti. Založenie živnosti je len začiatok tohto procesu.

 

Spolupráca s odborníkmi, ako sú účtovníci, právnici či marketingoví špecialisti, vám môže uľahčiť zvládnutie administratívnych a odborných aspektov podnikania, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo vám ide najlepšie - poskytovanie kvalitných produktov a služieb svojim zákazníkom.

 

Zdroje:

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Ready made s.r.o.

Predstavujte si, že stojíte na prahu nového podnikateľského projektu. Máte nápad, vášeň a chuť uspieť. Avšak zložitý proces zakladania firmy môže vaše nadšenie rýchlo ochladiť. Aj pre takéto situácie existuje riešenie – ready made s.r.o., predpripravená spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je ideálnym štartovacím bodom pre vaše podnikanie.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky