Preposielanie

Vaše zásielky Vám môžeme preposlať na Vami zvolenú adresu. Zásielky Vám zašleme do 24h od zadania požiadavky.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti – legislatívne ustanovenia

Moderná budova kancelárií - Bratislava Nové mesto

Obchodný zákonník vymedzuje sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby ako adresu, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri, prípadne v inej evidencii v súlade s osobitným zákonom.

Čítajte aj: Založenie s.r.o. krok za krokom

 

Podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka musí podnikateľ preukázať, že má k tejto nehnuteľnosti alebo jej časti vlastnícke alebo užívacie právo, ktoré takéto využitie nehnuteľnosti nevylučuje. Ak takéto právo nemá, potrebuje písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie podľa osobitného zákona.

 

V prípade, že je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, vyžaduje sa písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov.

 

Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, resp. väčšiny spoluvlastníkov nehnuteľnosti, musí byť úradne osvedčený. Táto podmienka pribudla do obchodného registra od 1.10.2020.

 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti môže byť podpísaný aj kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) s časovou pečiatkou. Takýto podpis plne nahrádza ručne napísaný podpis overený pred notárom.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti od nás získate ako elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Papierovú verziu si prevezmete osobne alebo ju doručíme poštou.

Kitty Jánošová, špecialistka zákazníckej podpory MojeSidlo.sk

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti musí obsahovať:

Či už potrebujete doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla do obchodného registra alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s miestom podnikania do živnostenského registra, písomný dokument musí zahŕňať predovšetkým:

  • identifikáciu vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti, resp. spoluvlastníkov v prípade podielového spoluvlastníctva,
  • adresu nehnuteľnosti, ktorej sa súhlas týka – ulica, číslo, obec, údaje z katastra,
  • subjekt, ktorému sa súhlas udeľuje
  • úradne overený podpis vlastníka nehnuteľnosti.

K súhlasu sa prikladá aj výpis z katastra nehnuteľností.

 

S virtuálnym sídlom MojeSidlo.sk dostanete súhlas vlastníka nehnuteľnosti automaticky

Ak nemáte k dispozícii nehnuteľnosť, ktorú by ste mohli uviesť ako sídlo alebo miesto podnikania, efektívnou alternatívou je založenie tzv. virtuálneho sídla.

 

So službou virtuálne sídlo získavate nielen samotnú adresu, ale aj rôzne doplnkové služby, ktoré súvisia s prijatím a spracovaním zásielok. Posielanie notifikácií o zásielkach, preposielanie korešpondencie, či skenovanie jej obsahu – to sú služby, ktoré sú u nás štandardom. Okrem toho máte k dispozícii aj online aplikáciu, vďaka ktorej získate okamžitý prehľad a prístup k doručenej pošte.

Nezáväzne objednať registračné sídlo

Podmienka doloženia písomného súhlasu vlastníka nehnuteľnosti platí aj v prípade, ak si zriaďujete sídlo alebo miesto podnikania v podobe virtuálneho sídla. Keďže nehnuteľnosť, v ktorej poskytujeme služby virtuálneho sídla, je v našom vlastníctve, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s miestom podnikania alebo so zriadením sídla od nás získate automaticky.

 

Zdroje:

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Ready made s.r.o.

Predstavujte si, že stojíte na prahu nového podnikateľského projektu. Máte nápad, vášeň a chuť uspieť. Avšak zložitý proces zakladania firmy môže vaše nadšenie rýchlo ochladiť. Aj pre takéto situácie existuje riešenie – ready made s.r.o., predpripravená spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je ideálnym štartovacím bodom pre vaše podnikanie.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky