Sídlo za polovicu

Zákazníci, ktorí majú nás Trvalý pobyt, si u nás môžu objednať službu Registračné sídlo s 50% zľavou.

Správny názov firmy je dôležitý. Ako ho vybrať?

Nájsť správne označenie pre podnikanie nie je vôbec jednoduché. A pritom práve meno firmy je jedným z faktorov, ktoré často rozhodujú o vašom úspechu v podnikaní. Preto sme pre vás spísali niekoľko tipov, ako postupovať pri výbere mena pre váš biznis.

Aké vlastnosti by mal mať názov firmy?

Vymyslieť dobré meno pre firmu je naozaj dôležité. Nie je to len formalita, a vôbec sa ju neoplatí podceniť. Obchodné meno nemá totiž len právny, ale aj marketingový význam. Názov firmy preto musí byť:

  • jasný a zrozumiteľný,
  • odlíšiteľný od ostatných,
  • chytľavý,
  • dobre zapamätateľný,
  • zmysluplný.

Pri registrácii virtuálneho sídla vám s názvom pomôžeme

Ako nazvať firmu? Každá firma musí mať jedinečný názov. V prípade, že si registrujete spoločnosť cez našu službu MojeSidlo.sk, existenciu názvu v obchodnom registri preveríme za vás. Naši špecialisti zákazníckej podpory vedia, že čiarky, pomlčky či bodky sa na registrovom súde nepovažujú za rozlišovacie. Ak napríklad v registri existuje firma s názvom “MojeSidlo, s.r.o.”, obchodný názov “Moje-sidlo s.r.o.” už súd nezapíše. Ak v obchodnom registri zistíme duplicitu, budeme vás o tom informovať.

Pri zakladaní spoločnosti je kľúčové si preveriť, či firma s daným názvom už existuje.

Kitty Jánošová, špecialistka zákazníckej podpory MojeSidlo.sk

5 krokov, ako vybrať názov firmy

#1 Ujasnite si predmet podnikania

Na úvod si stanovte, v čom chcete podnikať. Kreatívnejšie odvetvia si vyžadujú kreatívnejší názov, serióznejšie odvetvia zas vážnejšie návrhy. Zvážte použitie rýdzo slovenského názvu, ktorý môže byť prekážkou pri expanzii do zahraničia. Názov popisujúci špecifický predmet činnosti zas môže byť problémom pri ich rozširovaní.

#2 Zvážte cieľových zákazníkov

Viete, kto bude vaším cieľovým zákazníkom? Názov firmy totiž ovplyvní, ako bude vaša spoločnosť zákazníkmi vnímaná. Pre mladých zvoľte niečo bláznivejšie, pre konzervatívnejších zákazníkov niečo serióznejšie.

#3 Vymyslite viacero názvov firmy

Pri vymýšľaní mien sa ničím neobmedzujte. Spisujte všetky mená, ktoré vám napadnú. Využiť môžete osvedčené metódy namingu, ako sú spájanie slov, tvorba novotvarov, používanie skratiek a mien, preklad do latinčiny či iných jazykov, tvorba asociácií a podobne. Až následne z týchto návrhov urobte výber a vyraďte tie, ktoré sú príliš zložité, nezrozumiteľné či nezapamätateľné.

#4 Preverte si použiteľnosť

Skontrolujte si, či v obchodnom registri neexistuje spoločnosť s rovnakým názvom firmy. Pre istotu si overte aj ochrannú známku cez službu TMview, ktorú spravuje Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo.

#5 Urobte finálny výber

Ak vám po preverení v obchodnom registri ostalo viacero vhodných názvov, pozrite si aj vhodné domény. Ak sú obsadené, výber bude jasný. Po absolvovaní tohto procesu by ste už mali mať jednoznačného víťaza. Ak si stále nie ste istí, spravte si malý prieskum medzi svojimi potenciálnymi zákazníkmi.

Legislatívne požiadavky na obchodné meno

Určité požiadavky kladie na názov firmy aj legislatíva.

Zákon: Podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. je obchodné meno názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodným menom obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok, ktorý označuje ich právnu formu.

Mimoriadne dôležité je ustanovenie, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Treba však zdôrazniť, že na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy.

 

Registrový súd pri zápise kontroluje, či spoločnosť nenavrhuje zapísať také obchodné meno, ktoré je totožné s iným zapísaným obchodným menom. Neskúma sa však podobnosť obchodným mien. Tá potom môže byť predmetom súdneho konania. V takýchto prípadoch platí právo prednosti zápisu - podnikateľ, ktorý sa zaregistroval skôr, má možnosť domáhať sa zmeny obchodného mena podnikateľa, ktorý sa zaregistroval neskôr.

Záver

Výber správneho názvu firmy je dôležitý nielen z právneho, ale aj z marketingového hľadiska. Vyberajte názov tak, aby bol jednoduchý, dobre zapamätateľný, zmysluplný a zrozumiteľný. Nezabudnite ani na preverenie duplicity v obchodnom registri.

O spoločnosti MojeSidlo s.r.o.

Spoločnosť MojeSidlo s.r.o. poskytuje služby virtuálnych sídiel už od roku 2012. Aktuálne využíva MojeSidlo.sk už viac ako 11 500 subjektov, čím sa radí na prvé miesto v tomto segmente na Slovensku. MojeSidlo.sk pravidelne analyzuje viac ako 95 konkurenčných poskytovateľov virtuálnych sídiel a trvalých pobytov na Slovensku. Vďaka pravidelnej analýze trhu a konkurenčných spoločností vnášame bližší pohľad na trh s virtuálnymi sídlami a prinášame zaujímavé zistenia.

Zdroje:

Ďalšie články z kategórie Registračné sídlo

Presťahovanie našej kancelárie: Čo potrebujete vedieť?

Aký bol rok 2023 v MojeSidlo.sk

Rok 2023 bol pre nás skutočne jazdou s množstvom výziev a úspechov. Tento rok sme prekročili hranicu 13 000 zákazníkov, čo nám dokonca umožnilo mať vlastnú volebnú miestosť na voľbách. A keďže veríme, že spoločné zážitky nás spájajú, trávili sme čas spolu na teambuildingoch, kde sme spoznávali nových kolegov.

Schránková firma - čo to vlastne je? Poznáte skutočný význam tohto pojmu?

Schránková firma. V médiách často používaný a kontroverzný pojem, ktorý slúži najmä na označenie podvodných firiem. Aká je však jeho presná charakteristika? Sú schránkové firmy legálne či nelegálne? Existuje vzťah medzi schránkovými firmami a virtuálnym sídlom? Všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky