Online systém

Naši zákazníci majú k dispozícii prehľadný online systém, kde si vedia spravovať svoje zásielky, nastaviť oprávnené osoby na vyzdvihnutie pošty, a mnohé ďalšie.

Výmaz firiem z obchodného registra: Koľko firiem vymazalo ministerstvo v roku 2021?

Koncom minulého roka došlo k výmazu tisícok firiem z obchodného registra. V tejto súvislosti sme v MojeSidlo.sk zisťovali, koľko spoločností s virtuálnym sídlom táto rozsiahla zmena zasiahla.

Výmaz z obchodného registra

Po 31. septembri 2021 došlo k výmazu viac ako 12 000 obchodných spoločností z obchodného registra. Tento proces bol podmienený zmenami vyplývajúcimi zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetný zákon nadobudol v časti týkajúcej sa výmazov účinnosť 1. októbra 2020.

 

Jeho účelom bola “efektívna oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti”.

 

Výmaz firiem z ORSR

 

Povedané ľudskou rečou, cieľom tohto procesu bolo vyčistenie obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Išlo konkrétne o:

  • historické formy spoločností,
  • živnostníkov,
  • podniky a organizačné zložky zahraničných fyzických osôb,
  • osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladá sa ich úpadok,
  • osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro,
  • podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných a slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhli ich zmenu.

Poznámka: Vymazané spoločnosti, ktoré sa domnievali, že nemali byť z obchodného registra vymazané, dostali príležitosť túto situáciu zvrátiť. Na základe výzvy mali ešte do 3. decembra 2021 príležitosť kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o obnovenie zápisu. 8. decembra 2021 bola následne schválená novela Obchodného zákonníka, ktorá umožnila obnovenie zápisu. Ak bol jediným dôvodom na výmaz s.r.o. alebo inej firmy z obchodného registra nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro, spoločnosti mohli po splnení stanovených podmienok podať na súd návrh na obnovenie zápisu, a to najneskôr do 31. januára 2022.

Čo hovorí analýza verejných dát spoločnosťou MojeSidlo s.r.o.?

Analýza dát z obdobia koronakrízy, ktorej sme venovali samostatný článok, priniesla zaujímavé zistenia. Pri zisťovaní prípadných výkyvov v dôsledku koronakrízy sme zistili, že počet nových subjektov využívajúcich virtuálne sídlo každý mesiac stúpa a je v zásade rovnomerný.

Čítajte aj: Aký bol záujem o virtuálne sídla počas koronakrízy?

V sledovanom období od októbra 2020 do októbra 2021 stúpal počet virtuálnych sídiel v priemere o 260 registrácií sídiel mesačne. Čísla výraznejšie neovplyvnilo ani obdobie koronakrízy.

 

Jediný výraznejší pokles počtu virtuálnych sídiel je viditeľný na prelome októbra a novembra 2021. A ten bol spôsobený práve premazávaním firiem z obchodného registra Ministerstvom spravodlivosti SR. Zatiaľ čo v októbri 2021 sme evidovali 29 093 spoločností s virtuálnym sídlom, v novembri 2021 došlo k zníženiu počtu na 27 933 takýchto firiem. Znamená to, že z obchodného registra ubudlo v tomto období 1 160 neaktívnych firiem s virtuálnym sídlom.

Záver

Záujem podnikateľov o virtuálne sídla narastá a počet registrácií konštantne stúpa. Počet registrovaných sídiel negatívne neovplyvnila ani koronakríza, znížil sa však v dôsledku vymazávania firiem z obchodného registra. Tento proces zasiahol približne 4 % spoločností s virtuálnym sídlom. Ak predpokladáme, že výmaz s.r.o. z ORSR a iných spoločností zasiahol približne 12 000 firiem, spoločnosti s virtuálnym sídlom predstavovali takmer 10 % z tohto počtu.

O spoločnosti MojeSidlo s.r.o.

Spoločnosť MojeSidlo s.r.o. poskytuje služby virtuálnych sídiel už od roku 2012. Aktuálne využíva MojeSidlo.sk už viac ako 11 500 subjektov, čím sa radí na prvé miesto v tomto segmente na Slovensku.

 

Zdroje:

Ďalšie články z kategórie Registračné sídlo

Aký bol záujem o virtuálne sídla počas koronakrízy?

Koronakríza zasiahla takmer všetky oblasti nášho života. Ako však ovplyvnila záujem podnikateľov o virtuálne sídla na Slovensku? V MojeSidlo.sk, jednotke na trhu virtuálnych sídiel, sme zanalyzovali dostupné dáta a v nasledujúcich riadkoch vám prinášame odpoveď.

Prenájom zasadacej miestnosti

Ponúkame Vám na prenájom za výbornú cenu miestnosť, ktorá sa nachádza priamo v priestoroch našej firmy na Karpatskom námestí 10A v Rači.

Virtuálna kancelária

Virtuálna kancelária šetrí čas malým podnikateľom. Virtuálna kancelária je vhodná najmä pre začínajúce firmy, pre ktoré je prenájom vlastných kancelárií zbytočne veľkým výdavkom.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2022 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky