Take-away

Vaše zásielky si viete prevziať osobne aj cez službu Take-away, ktorú si viete objednať v online systéme.

Výmaz firiem z obchodného registra: Koľko firiem vymazalo ministerstvo v roku 2021?

Koncom minulého roka došlo k výmazu tisícok firiem z obchodného registra. V tejto súvislosti sme v MojeSidlo.sk zisťovali, koľko spoločností s virtuálnym sídlom táto rozsiahla zmena zasiahla.

Výmaz z obchodného registra

Po 31. septembri 2021 došlo k výmazu viac ako 12 000 obchodných spoločností z obchodného registra. Tento proces bol podmienený zmenami vyplývajúcimi zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetný zákon nadobudol v časti týkajúcej sa výmazov účinnosť 1. októbra 2020.

 

Jeho účelom bola “efektívna oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti”.

 

Výmaz firiem z ORSR

 

Povedané ľudskou rečou, cieľom tohto procesu bolo vyčistenie obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Išlo konkrétne o:

  • historické formy spoločností,
  • živnostníkov,
  • podniky a organizačné zložky zahraničných fyzických osôb,
  • osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladá sa ich úpadok,
  • osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro,
  • podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných a slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhli ich zmenu.

Poznámka: Vymazané spoločnosti, ktoré sa domnievali, že nemali byť z obchodného registra vymazané, dostali príležitosť túto situáciu zvrátiť. Na základe výzvy mali ešte do 3. decembra 2021 príležitosť kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o obnovenie zápisu. 8. decembra 2021 bola následne schválená novela Obchodného zákonníka, ktorá umožnila obnovenie zápisu. Ak bol jediným dôvodom na výmaz s.r.o. alebo inej firmy z obchodného registra nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro, spoločnosti mohli po splnení stanovených podmienok podať na súd návrh na obnovenie zápisu, a to najneskôr do 31. januára 2022.

Čo hovorí analýza verejných dát spoločnosťou MojeSidlo s.r.o.?

Zaujímavé zistenia priniesla analýza dát z obdobia koronakrízy. Pri zisťovaní prípadných výkyvov v dôsledku koronakrízy sme zistili, že počet nových subjektov využívajúcich virtuálne sídlo každý mesiac stúpa a je v zásade rovnomerný.

Čítajte aj: Aký bol záujem o virtuálne sídla počas koronakrízy?

V sledovanom období od októbra 2020 do októbra 2021 stúpal počet virtuálnych sídiel v priemere o 260 registrácií sídiel mesačne. Čísla výraznejšie neovplyvnilo ani obdobie koronakrízy.

 

Jediný výraznejší pokles počtu virtuálnych sídiel je viditeľný na prelome októbra a novembra 2021. A ten bol spôsobený práve premazávaním firiem z obchodného registra Ministerstvom spravodlivosti SR. Zatiaľ čo v októbri 2021 sme evidovali 29 093 spoločností s virtuálnym sídlom, v novembri 2021 došlo k zníženiu počtu na 27 933 takýchto firiem. Znamená to, že z obchodného registra ubudlo v tomto období 1 160 neaktívnych firiem s virtuálnym sídlom.

Záver

Záujem podnikateľov o virtuálne sídla narastá a počet registrácií konštantne stúpa. Počet registrovaných sídiel negatívne neovplyvnila ani koronakríza, znížil sa však v dôsledku vymazávania firiem z obchodného registra. Tento proces zasiahol približne 4 % spoločností s virtuálnym sídlom. Ak predpokladáme, že výmaz s.r.o. z ORSR a iných spoločností zasiahol približne 12 000 firiem, spoločnosti s virtuálnym sídlom predstavovali takmer 10 % z tohto počtu.

O spoločnosti MojeSidlo s.r.o.

Spoločnosť MojeSidlo s.r.o. poskytuje služby virtuálnych sídiel už od roku 2012. Aktuálne využíva MojeSidlo.sk už viac ako 11 500 subjektov, čím sa radí na prvé miesto v tomto segmente na Slovensku.

 

Zdroje:

Ďalšie články z kategórie Registračné sídlo

Presťahovanie našej kancelárie: Čo potrebujete vedieť?

Aký bol rok 2023 v MojeSidlo.sk

Rok 2023 bol pre nás skutočne jazdou s množstvom výziev a úspechov. Tento rok sme prekročili hranicu 13 000 zákazníkov, čo nám dokonca umožnilo mať vlastnú volebnú miestosť na voľbách. A keďže veríme, že spoločné zážitky nás spájajú, trávili sme čas spolu na teambuildingoch, kde sme spoznávali nových kolegov.

Schránková firma - čo to vlastne je? Poznáte skutočný význam tohto pojmu?

Schránková firma. V médiách často používaný a kontroverzný pojem, ktorý slúži najmä na označenie podvodných firiem. Aká je však jeho presná charakteristika? Sú schránkové firmy legálne či nelegálne? Existuje vzťah medzi schránkovými firmami a virtuálnym sídlom? Všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky