Sídlo za polovicu

Zákazníci, ktorí majú nás Trvalý pobyt, si u nás môžu objednať službu Registračné sídlo s 50% zľavou.

Založenie sro od 1.12.2013 - 5000 Eur

7.10.2013

 

Podľa pripravovanej novely Obchodného zákonníka sa po novom pri zakladaní obchodnej spoločnosti peňažné vklady pred vznikom spoločnosti vkladajú na samostatný účet správcom vkladu v banke. S týmito peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne. Toto je jedným z opatrení vládou schváleného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016.

 

Čo to v praxi znamená a čo sa zmení?

Doteraz, pri založení s.r.o. stačilo čestné vyhlásenie správcu vkladu o prijatí peňazí 5000 Eur v hotovosti na základné imanie. Po novom, od decembra 2013, bude nutné vklady spoločníkov pred zapísaním sro do Obchodného registra na samostatný účet v banke zriadený povereným správcom vkladu. Tieto peňazné prostriedky budú v banke viazané a nebude sa dať s nimi disponovať dokým nebude firma s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri.

 

5000 eurTreba mať pripravených 5000 Eur

Po vložení 5000 Eur na osobitý účet v banke určený pre tieto účely, banka vydá potvrdenie. Doba kedy bude môcť firma s peniazmi disponovať a nakladať so svojim základným imaním tak ako doteraz, závisí od dátumu zápisu novej založenej s.r.o. firmy do Obchodného registra. Zvyčajne celý proces trvá cca 20 dní. Záleží to hlavne od rýchlosti súdov a ich aktuálnej vyťaženosti.

 

Pri dvoch spoločníkov stačí mať 2500 Eur

Podľa Obchodného zákonníka, pri viacerých spoločníkov musí byť výška vkladu jedného spoločníka minimálne 750 Eur. Každý zo spoločníkov musí splatiť svoj vklad vo výške min. 30%. Súčet všetkých splatených vkladov (peňažných aj nepeňažných) od každého spoločníka musí byť min. 50% zo zákonom stanovenej výšky základného imania.

Znamená to teda, že ak v zakladajúcej s.r.o. budú dvaja spoločníci, postačí na začiatku 50% zákonom stanoveného základného imania, teda 2500 Eur.

 

Čo keď nemám 5000 Eur alebo 2500 Eur (v prípade dvoch spoločníkov)?

Tak to je blbé! ;-)

Každopádne, u každého zákona sa nájdu cestičky. A tu to nie je ináč. Riešením je kúpa tzv. ready-made s.r.o. firmy. Znamená to, že kúpite už založenú s.r.o. firmu. Pri tomto úkone nepotrebujete mať 5000 Eur v hotovosti.

 

Podpis pred 1.decembrom 2013 a a zápis do 28.februara 2014

V novele sa píše: "Ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013."

Znamená to, ak že si pred 1.decembrom 2013 podpíšete a notársky overíte zakladateľskú listinu, alebo spoločenskú zmluvu, bude sa na vás vzťahovať zákon spred 1.decembra 2013. A následne najneskôr do 28.februára 2014 máte čas na podanie návrhu na zápis do obchodného registra.

 

 

Tagy: SRO

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Založenie firmy

Ponúkame vám detailný pohľad na náklady spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci podnikateľ alebo skúsený obchodník, je dôležité porozumieť nákladom a poplatkom spojeným so založením novej spoločnosti. Koľko teda stojí založenie firmy na Slovensku?

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 

Pri zápise sídla do obchodného registra alebo miesta podnikania do živnostenského registra musíte preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má do registra zapísať. Ak takéto právo nemáte, pri zápise do registra budete potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

 

Založenie živnosti krok za krokom

Založenie živnosti je často prvou voľbou pre budúcich podnikateľov na Slovensku. Ak ste sa rozhodli vstúpiť do sveta podnikania, v nasledujúcich riadkoch vám popíšeme stručný postup, ako založiť živnosť. Predstavíme vám klasický spôsob založenia živnosti a tiež založenie živnosti online.

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky