Preposielanie

Vaše zásielky Vám môžeme preposlať na Vami zvolenú adresu. Zásielky Vám zašleme do 24h od zadania požiadavky.

Založenie sro od 1.12.2013 - 5000 Eur

7.10.2013

 

Podľa pripravovanej novely Obchodného zákonníka sa po novom pri zakladaní obchodnej spoločnosti peňažné vklady pred vznikom spoločnosti vkladajú na samostatný účet správcom vkladu v banke. S týmito peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne. Toto je jedným z opatrení vládou schváleného Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016.

 

Čo to v praxi znamená a čo sa zmení?

Doteraz, pri založení s.r.o. stačilo čestné vyhlásenie správcu vkladu o prijatí peňazí 5000 Eur v hotovosti na základné imanie. Po novom, od decembra 2013, bude nutné vklady spoločníkov pred zapísaním sro do Obchodného registra na samostatný účet v banke zriadený povereným správcom vkladu. Tieto peňazné prostriedky budú v banke viazané a nebude sa dať s nimi disponovať dokým nebude firma s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri.

 

5000 eurTreba mať pripravených 5000 Eur

Po vložení 5000 Eur na osobitý účet v banke určený pre tieto účely, banka vydá potvrdenie. Doba kedy bude môcť firma s peniazmi disponovať a nakladať so svojim základným imaním tak ako doteraz, závisí od dátumu zápisu novej založenej s.r.o. firmy do Obchodného registra. Zvyčajne celý proces trvá cca 20 dní. Záleží to hlavne od rýchlosti súdov a ich aktuálnej vyťaženosti.

 

Pri dvoch spoločníkov stačí mať 2500 Eur

Podľa Obchodného zákonníka, pri viacerých spoločníkov musí byť výška vkladu jedného spoločníka minimálne 750 Eur. Každý zo spoločníkov musí splatiť svoj vklad vo výške min. 30%. Súčet všetkých splatených vkladov (peňažných aj nepeňažných) od každého spoločníka musí byť min. 50% zo zákonom stanovenej výšky základného imania.

Znamená to teda, že ak v zakladajúcej s.r.o. budú dvaja spoločníci, postačí na začiatku 50% zákonom stanoveného základného imania, teda 2500 Eur.

 

Čo keď nemám 5000 Eur alebo 2500 Eur (v prípade dvoch spoločníkov)?

Tak to je blbé! ;-)

Každopádne, u každého zákona sa nájdu cestičky. A tu to nie je ináč. Riešením je kúpa tzv. ready-made s.r.o. firmy. Znamená to, že kúpite už založenú s.r.o. firmu. Pri tomto úkone nepotrebujete mať 5000 Eur v hotovosti.

 

Podpis pred 1.decembrom 2013 a a zápis do 28.februara 2014

V novele sa píše: "Ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013."

Znamená to, ak že si pred 1.decembrom 2013 podpíšete a notársky overíte zakladateľskú listinu, alebo spoločenskú zmluvu, bude sa na vás vzťahovať zákon spred 1.decembra 2013. A následne najneskôr do 28.februára 2014 máte čas na podanie návrhu na zápis do obchodného registra.

 

 

Tagy: SRO

Ďalšie články z kategórie Podnikanie

Zatvorené obchody v nedeľu?!

V poslednom období sa vo veľkom diskutuje o uzatvorení obchodov na jeden deň v týždni. Nedeľa má byť tým dňom, kedy si jednoducho neskočíte na nákup a všetko potrebné by ste si mali zaobstarať v priebehu týždňa. Je to však rozumné?

Prevádzkareň

Prevádzkareň je miesto, kde sa vykonáva samostatná podnikateľská činnosť. Za prevádzkareň sa považuje teda napríklad kozmetický salón, kaderníctvo, predajňa, poradňa a iné. Ak je živnosť vykonávaná v sídle firmy, alebo z miesta podnikania živnostníka, toto miesto nie je považované za....

Sídlo firmy v byte - nevýhody

Zistite, čo Vás čaká ak sa rozhodne umiestniť sídlo firmy do bytu. Poznáte všetky nevýhody a následky?

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2022 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky