Online systém

Naši zákazníci majú k dispozícii prehľadný online systém, kde si vedia spravovať svoje zásielky, nastaviť oprávnené osoby na vyzdvihnutie pošty, a mnohé ďalšie.

Príspevok na podporu udržania pracovných miest

Dnes je už viac ako isté, že dopad koronavírusu na ekonomiku Slovenska bude tvrdý. Jedným z opatrení, ktorým štát reaguje, je podpora pre udržanie pracovných miest a zabránenie prepúšťania zamestnancov.

Cieľom je podporiť zamestnávateľov, resp. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby udržali pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. V prípade, ak SZČO nie je zamestnávateľom, ale poklesli mu príjmy, môže podať žiadosť o príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.
Príspevok pre zamestnávateľa je realizovaný formou projektu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov je poskytovaná podľa Zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a bol vládou schválený 31.03.2020.

ms-money

O aký príspevok môžete žiadať?

Príspevky na udržanie pracovných miest od štátu sú rozdelené do štyroch skupín, a to na:

 1. Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca, ktorého prevádzka bola zatvorená na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Vznik a začiatok činnosti nesmie byť neskôr ako 01.02.2020. Výška príspevku na náhradu mzdy zamestnanca je vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však mesačne:

  • 1 100 € na jedného zamestnanca, a
  • 200 000 € na jedného zamestnávateľa.

  Žiadosti je možné podávať po 6. apríli 2020.

 2. Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca z dôvodu poklesu tržieb. Zamestnávateľ, ktorému poklesli tržby, má nárok na príspevok podľa nižšie uvedených hodnôt v tabuľke. Žiadosti je možné podávať po 13. apríli 2020.
  Pokles tržieb marec 2020*Príspevok za marec 2020*Pokles tržieb apríl 2020 a ďalšie mesiace mimoriadnej situáciePríspevok za apríl 2020 a ďalšie mesiace mimoriadnej situácie
  ≥ 10 – 19,99 % 90 € ≥ 20 % 180 €
  ≥ 20 – 29,99 % 150 € ≥ 40 % 300 €
  ≥ 30 – 39,99% 210 € ≥ 60 % 420 €
  ≥ 40 % 270 € ≥ 80 % 540 €
  * Dôvod polovičnej výšky príspevku je z dôvodu, že k uzatvoreniu a obmedzeniu prevádzok došlo rozhodnutím 16.03.2020.
 3. Príspevok na mzdu zamestnanca. Pomoc je určená zamestnávateľom (vrátane SZČO zamestnávateľov), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia, alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  Môžete zažiadať o príspevok v dvoch podobách:

  1. Náhrada mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).

  2. Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Aplikuje sa rovnaký výpočet, ako v predchádzajúcom bode - viď tabuľka vyššie.

 4. Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Tento príspevok je určený SZČO, dohodárom a jednoosobovým s.r.o., ktorí od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem. Všetky tieto tri kategórie fyzických osôb dostanú pomoc v sume 105 EUR za mesiac marec a 210 EUR za mesiac apríl a ďalšie mesiace.


Aktualizované: 28.04.2020:
Po týždni rozdielnych stanovísk ministerstva práce a ministerstva financií dnes konečne padlo rozhodnutie, že sa príspevky pre SZČO nebudú zdaňovať.


Vzhľadom na množstvo nových a rýchlo meniacich sa informácii uvádzame len zoznam odkazov, kde nájdete všetky dôležité a včas aktualizované informácie.

Vyplnenie žiadosti o príspevok a všetky podmienky na jeho získanie nájdete na

pomahameludom.sk

alebo

neprepustaj.sk

Ďalšie články z kategórie Rady a tipy

Nebaví Vás čakať na pošte? Nechajte to na nás!

Čakanie na pošte na doporučenú zásielku? S nami už viac čakať nemusíte!

Podporíme Váš online štart bonusovým kreditom

Dnes zažívame najrýchlejšiu zmenu podmienok na trhu v histórii. Napriek tomu, že ekonomika čelí recesii v dôsledku celosvetovej pandémie, nie je čas na paniku. Ako teda uchopiť nové príležitosti, ktoré korona kríza prináša?

Super! Prichádza prvý večerný výdaj zásielok

Pre tých, ktorí si nestíhajú vyzdvihnúť poštu a nemôžu si ju nechať oskenovať / preposlať, ponúkame riešenie - VEČERNÝ VÝDAJ ZÁSIELOK.

Využite našu skvelú
on-line podporu, ktorá je tu pre Vás!

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2020 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave