Online systém

Naši zákazníci majú k dispozícii prehľadný online systém, kde si vedia spravovať svoje zásielky, nastaviť oprávnené osoby na vyzdvihnutie pošty, a mnohé ďalšie.

Príspevok na podporu udržania pracovných miest

Dnes je už viac ako isté, že dopad koronavírusu na ekonomiku Slovenska bude tvrdý. Jedným z opatrení, ktorým štát reaguje, je podpora pre udržanie pracovných miest a zabránenie prepúšťania zamestnancov.

Cieľom je podporiť zamestnávateľov, resp. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby udržali pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. V prípade, ak SZČO nie je zamestnávateľom, ale poklesli mu príjmy, môže podať žiadosť o príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.
Príspevok pre zamestnávateľa je realizovaný formou projektu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov je poskytovaná podľa Zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a bol vládou schválený 31.03.2020.

ms-money

O aký príspevok môžete žiadať?

Príspevky na udržanie pracovných miest od štátu sú rozdelené do štyroch skupín, a to na:

 1. Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca, ktorého prevádzka bola zatvorená na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Vznik a začiatok činnosti nesmie byť neskôr ako 01.02.2020. Výška príspevku na náhradu mzdy zamestnanca je vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však mesačne:

  • 1 100 € na jedného zamestnanca, a
  • 200 000 € na jedného zamestnávateľa.

  Žiadosti je možné podávať po 6. apríli 2020.

 2. Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca z dôvodu poklesu tržieb. Zamestnávateľ, ktorému poklesli tržby, má nárok na príspevok podľa nižšie uvedených hodnôt v tabuľke. Žiadosti je možné podávať po 13. apríli 2020.
  Pokles tržieb marec 2020*Príspevok za marec 2020*Pokles tržieb apríl 2020 a ďalšie mesiace mimoriadnej situáciePríspevok za apríl 2020 a ďalšie mesiace mimoriadnej situácie
  ≥ 10 – 19,99 % 90 € ≥ 20 % 180 €
  ≥ 20 – 29,99 % 150 € ≥ 40 % 300 €
  ≥ 30 – 39,99% 210 € ≥ 60 % 420 €
  ≥ 40 % 270 € ≥ 80 % 540 €
  * Dôvod polovičnej výšky príspevku je z dôvodu, že k uzatvoreniu a obmedzeniu prevádzok došlo rozhodnutím 16.03.2020.
 3. Príspevok na mzdu zamestnanca. Pomoc je určená zamestnávateľom (vrátane SZČO zamestnávateľov), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia, alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  Môžete zažiadať o príspevok v dvoch podobách:

  1. Náhrada mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce).

  2. Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Aplikuje sa rovnaký výpočet, ako v predchádzajúcom bode - viď tabuľka vyššie.

 4. Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Tento príspevok je určený SZČO, dohodárom a jednoosobovým s.r.o., ktorí od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem. Všetky tieto tri kategórie fyzických osôb dostanú pomoc v sume 105 EUR za mesiac marec a 210 EUR za mesiac apríl a ďalšie mesiace.


Aktualizované: 28.04.2020:
Po týždni rozdielnych stanovísk ministerstva práce a ministerstva financií dnes konečne padlo rozhodnutie, že sa príspevky pre SZČO nebudú zdaňovať.


Vzhľadom na množstvo nových a rýchlo meniacich sa informácii uvádzame len zoznam odkazov, kde nájdete všetky dôležité a včas aktualizované informácie.

Vyplnenie žiadosti o príspevok a všetky podmienky na jeho získanie nájdete na

pomahameludom.sk

alebo

neprepustaj.sk

Ďalšie články z kategórie Rady a tipy

Je tu LOCKDOWN, my sme však otvorení!

Vláda oznámila, že od 24.10.2020 začínala LOCKDOWN, čo to vlastne znamená?

Nebaví Vás čakať na pošte? Nechajte to na nás!

Čakanie na pošte na doporučenú zásielku? S nami už viac čakať nemusíte!

Podporíme Váš online štart bonusovým kreditom

Dnes zažívame najrýchlejšiu zmenu podmienok na trhu v histórii. Napriek tomu, že ekonomika čelí recesii v dôsledku celosvetovej pandémie, nie je čas na paniku. Ako teda uchopiť nové príležitosti, ktoré korona kríza prináša?

Zaujali sme Vás?
Objednajte si virtuálne sídlo
ešte dnes.

Objednať virtuálne sídlo
(C) Copyright 2012 - 2024 MojeSidlo.sk - Virtuálne sídlo v Bratislave

MojeSidlo.sk - všeobecné obchodné podmienky